• 628136653008
  • grossarl ski
  • banner venice 1
  • Grcka leto 2018 First minute - Popusti do 20%
  • Zima 2017/18
  • Evropski Gradovi 2018
-
dolce vita logo

Dolce Vita Travel Agency

Kragujevac

TPC Radnički- Visoko prizemlje - lok.4 - Ulica: 27. marta 19
Telefoni: 034 355-665 - 034 6100-401 - 034 6100-402
Radno vreme: radnim danom od 09-20h, Subotom od 09-15

Budite prvi informisani o first i last minute ponudama.

Email adresa:


Putno osiguranje


Generali Milenium

Budapest1 1

                                                                      

BUDIMPEŠTA 27.04. – 29.04.2018.
autobusom, 3 dana/ 1 noćenje u hotelu Canada 3*
CENA ARANŽMANA: 49 eura

Budimpešta: Spajanjem tri grada: Buda, Obuda i Pest 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas grad sa oko 2 miliona stanovnika, administrativni, kulturni, naučni, privredni, trgovinski i saobraćajni centar Mađarske. Lepoti Budimpešte doprinosi 9 mostova i Kraljevska palata sa uzvišenjima pored Dunava sa budimske strane. I zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste zagledali izloge u ulici Vaci ili sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi. Pođite sa nama u grad koji je pun iznenađenja.

 Program putovanja:

1.Dan (27.04.2018) – KRAGUJEVAC – BEOGRAD – NOVI SAD – BUDIMPEŠTA
Sastanak putnika u Kragujevcu kod „Roda“ centra u 20.00h, polazak u 20.30h, iz Beograda polazak sa parkinga kod Sava Centra u 23.30h. Polazak iz Novog Sada u 00.45 h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2.Dan (28.04.2018) – BUDIMPEŠTA – CAMPONA
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramski obilazak grada: Trg Heroja, Opera, dvorac Vajdhunjadi, Andraši bulevar, Parlament (nije predviđena grupna poseta), Budimski dvorac (Kraljevska palata), Ribarska kula, crkva Matije Korvina... Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šetnju Vaci ulicom, Srpskom ulicom... Fakultativni odlazak – šoping mol Arena plaza. Smeštaj u hotel u poslepodnevnim časovima (oko 15h). U večernjim časovima fakultativni odlazak na krstarenje Dunavom. Povratak u hotel. Noćenje.
3.Dan (29.04.2018) – BUDIMPEŠTA – SENT ANDREJA – NOVI SAD – BEOGRAD – KRAGUJEVAC
Doručak. Napuštanje hotela do 09.00h. U 9.30 h polazak ka centru grada i slobodno vreme do polaska. Fakultativni izlet za Sent Andreju. Po dolasku obilazak Sent Andreje: Trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, rodna kuća Jaše Ignjatovića, Beogradska crkva... Slobodno vreme za šetnju i individulane aktivnosti u ovom baroknom gradiću, nerazdvojno vezanom za srpsku istoriju. Povratak za Budimpeštu, slobodno vreme do polaska za Srbiju. Fakultativni odlazak do Campone i Tropikarijuma. Polazak za Srbiju u 19h. Vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u Novi Sad/ Beograd / Kragujevac u noćnim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima. KRAJ PROGRAMA

CENA ARANŽMANA: 49 eura
doplata za 1/1 sobu – 20 eur/ na upit

Cena aranžmana obuhvata:
- prevoz autobusom turističke klase (visokopodni, sa klimom, tv, audio oprema) na navedenoj relaciji mesta se određuju prema datumu prijave;
- smeštaj u hotelu Canada 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom (doručak – kontinentalni švedski sto) u 1/2 i 1/2 +1 sobama, po lokalnoj kategorizaciji;
- obilaske prema programu (Budimpešta – panorama grada);
- usluge stručnog vodiča;
- troškove organizacije i vođenja aranžmana.

Cena aranžmana ne obuhvata:
- fakultativne izlete;
- međunarodno zdravstveno osiguranje – cca. 143.00 din po osobi/ po danu
- ostale neimenovane individualne troškove.

Način plaćanja:
- u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit Agricole banke na dan uplate, 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pred put (mogućnost plaćanja na rate do polaska).

Cena fakultativnih izleta (podložne promenama, neophodan minimum 25 putnika):

  •  Krstarenje Dunavom – 15 eur/ deca do 10 godina - 10 eur
  •  Tržni centar Campona sa ulaznicom za Tropikarijum – 15 eur/ deca do 10 godina - 10 eur (bez ulaznice 8 eur)
  •  Izlet do Sent Andreje sa razgledanjem – 10 eur/ deca do 10 godina – 5 eur

NAPOMENA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... termini izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Popusti:

Deca od 0-2 godine – popust 100% u pratnji dve punoplatežne osobe, nemaju mesto u prevozu, kao ni ležaj i ishranu u hotelu.
- Deca od 2-10 godina – popust 20% u pratnji dve punoplatežne osobe, imaju sedište u autobusu i ležaj u hotelu.

Ne postoji umanjenje za sopstveni prevoz. Potrebno je pre polaska podići vaučer u agenciji, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemlje. Postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji).

Mole se putnici koji idu iz Novog Sada i Beograda da prilikom rezervacije obavezno napomenu da ulaze u Novom Sadu ili Beogradu!

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj je u Budimpešti u hotelu sa 3* (Canada 3* - www.canadahotelbudapest.com). Hotel je lociran u širem centru, cca. 1.5 km od Rakoci mosta na liniji gradskog prevoza. Hotel je kompletno renoviran 2016 godine i ima 80 soba, restoran, lift, bar. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene sa TWC, SAT TV, telefon, klima, mini bar, wifi. Doručak se servira na bazi kontinentalnog švedskog stola.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14.00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09.00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude je registrovan, pregledan i standardizovan os dtrane nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti i sofa na razvlačenje. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, minibar, klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:
* MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE se preporučuje jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u R. Mađarsku.
* Preporuka je da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije na web stranici Delegacije EU u Srbiji – www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
* Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
* Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3-4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...).
* Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih okolnosti (npr. gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta...).
* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
* Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4-8 nedjelja unapred.
* Sva vremena u programu putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
* Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
* Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
* Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
* Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
* Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

*
****WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema)

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

Dolce Vita Travel zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 60 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA DOLCE VITA TRAVEL, KRAGUJEVAC
Organizator putovanja: DOLCE VITA TRAVEL, Licenca br. OTP 15/2013


Tel: 034/355-665, tel/fax: 034/6100-401
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. www.dolcevitatravel.rs