nullnull

Kontakt

034 355 665

034 6100 401

034 6100 402

office@dolcevitatravel.rs

TPC Radnički, lok.4, 27. marta 19 Kragujevac

Budimpešta

Mađarska - Budimpešta

3.0

null

Hotel

null

Autobus

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Informacije

Mađarska
Budimpešta

Ukupno noćenja

3

Ukupno dana

5
Cenovnik
Opis smeštaja
Program putovanja
Uslovi plaćanja
 BUDIMPEŠTA
3 noćenja
30.04.-04.05.2024.

CENA ARANŽMANA: 195 evra

U cenu aranžmana su uračunati:
- prevoz turističkim autobusom prema programu(dvd, AC)
- tri noćenja sa doručkom(doručak-švedski sto), u Budimpešti- u hotelu 3*
- smeštaj u 1/2, 1/3 sobama (svaka soba ima twc, tv, tel)
- usluge turističkog vodiča/pratioca
- agencijske usluge

U cenu aranžmana nisu uračunati:
- međunarodno zdravstveno osiguranje 1000,00 din.(grupna polisa sa administrativnim troskovima)
- Osiguranje za slučaj odustajanja od ugovora o turističkom putovanju 750,00 din.
- fakultativni obilazak grada uz pratnju vodiča 5 eura
- krstarenje Dunavom 20 eura
- izlet do Sent Andreje 15 eura
- izlet OKUKA DUNAVA: Sent Andreja- Višegrad- Estergom 30 eura
- doplata za 1/1 sobu 120 eura

NAPOMENA– doplata za polazak iz Subotice 500,00 dinara

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…