ČAROBNA SLOVENIJA

SLOVENIJA

LJUBLJANA – KOPAR, PORTOROŽ I PIRAN – BOHINJ I BLED

TERMIN PUTOVANJA: 28.04/02.05.2023A

CENA – 150 EUR

B&B Hotel Ljubljana Park – CENTAR LJUBLJANE

.DAN programa putovanja (28/29.04.2023.) KRAGUJEVAC – BEOGRAD – LJUBLJANA

Polazak iz Kragujevcau 21:00 h sa parkinga kod glavne  železničke  stanice, a polazak iz Beograda je  u 23 h.  Noćna vožnja preko Hrvatske sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. 

1

2. DAN programa putovanja (29.04.2023.)  LJUBLJANA – KRANJ

U prepodnevnim satima dolazak u ljupku prestonicu Ljubljanu i informativna šetnja gradom: BISKUPSKA PALATA  – STIŠKI DVORAC – KATEDRALA SVETOG NIKOLAJA – AUERSPREGOVA PALATA  – UNIVERZITET  i TROMOSTOVJE na reci Ljubljanici sa mnoštvom restorana i barova. Potom smeštaj u hotel i  slobodno vreme. Smeštaj u hotel. U poslepodnevnim časovima mogućnost  fakultativnog izleta i posete prelepom gradiću Kranju. Noćenje.

3. DAN programa putovanja (30.04.2023) LJUBLJANA – KOPAR –PORTOROŽ – PIRAN – LJUBLJANA 

DORUČAK. Slobodan dan u Ljubljani ili fakultativni, celodnevni izlet do Jadranske obale: Polazak u 09 h na celodnevni izlet. Dolazak u KOPAR i kratak obilazak centra grada uz razgledanje centralnog gradskog trga koji nosi ime Tito, potom divne Pretorijanske palate, promenade… Slobodno vreme. U nastavku  izleta, poseta Portorožu  poznatom mondenskom letovalištu a zatim i prelepom i Piranu  , starom gradu kog krasi Tartinijev trg, a čiji će Vas ambijent vratiti u neka stara, romantična vremena.  Polazak iz Pirana. Povratak u hotel u Ljubljani oko u poslepodnevnim časovima.  Noćenje.

4. DAN programa putovanja (01.05.2023.) BOHINJSKO JEZERO – BLED   – SRBIJA 

Doručak. Odlazak iz hotela u 8.30č. Slobodno vreme u Ljubljani ili fakultativni izlet. Odlazak do BOHINJSKOG JEZERA i malenog mestašca na njegovoj obali koje se naziva Ribčev Laz. Šetnja uz uživanje u neverovatno lepoj prirodi. Odlazak na BLED. Po dolasku sledi šetnja do Bledskog jezera uz panoramski osvrt na Bledsko ostrvo i Bledski zamak. Slobodno vreme za uživanje u prelepom Bledu i za degustiranje čuvenih „kremnih rezina“ (krempite). Polazak oko Srbiji u 18č. Putovanje preko Hrvatske. Noćna vožnja.

5. DAN (02.05.2023.) SRBIJA

 Dolazak u Beograd/Kragujevac u ranim jutarnjim satima. Kraj putovanja.

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE 

 • Prevoz viskopodnim/spratnim/ autobusom visoke turističke klase sa svim  pripadajućim troškovima prema planu puta  
 • Smeštaj u hotelu  hotelu Park 4/3* u dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi dva noćenja sa doručkom (kontinentalni doručak- „Švedski sto ). 
 • usluge turističkog vodiča, 
 • obilaske prema programu, 
 • organizacione troškove. 

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE 

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje  (preporučuje se za putovanja u zemlje EU; u slučaju neposedovanja istog granične vlasti mogu sprečiti ulazak na teritoriju EU te putnici sami snose odgovornost za neposedovanje istog) 
 • Troškove fakultativnih izleta: Kopar, Portorož i Piran 30€,  Bohinj & Bled 25€; neophodan minimum prijavljenih putnika da bi se izlet realizovao je 30 putnika,
 • Fakultativni izlet do Kranja 5 eur
 • Boravisnu taksu koja iznosi 3.18 eur po osobi po noći – plaća se prilikom REZERVACIJE
 • Ulaznice za spomenike, muzeje  i sve programom nepomenute usluge. 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA

 • 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja 

– dinarski po srednjem kursu NBS na dan, platnim karticama VISA, MASTER CARD,

– čekovima građana ili putem administrativne zabrane.

OPŠTE NAPOMENE: Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…). Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja, jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Preporuka je da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi 

 Organizator putovanja je TA”Dolce Vita Travel”, OTP 142/2021 kategorija A. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 75 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. PRIJAVE I INFORMACIJE: TA”Dolce Vita Travel”, Ul.27.Marta 19, TC”Radnički”lok.15,34000 Kragujevac. Licenca OTP 142/2021 kategorija A  od 27.10.2021

Tel:034/355-665, tel/fax: 034/6100-401, office@dolcevitatravel.rs, www.dolcevitatravel.rs

Opis smeštajnog objekta:

Objekat B&B Hotel Ljubljana Park je smešten u istorijskoj zgradi pod zaštitom, koja je delimično renovirana 2017. godine. Centar grada Ljubljane i najznačajnije turističke znamenitosti nalaze se na par minuta hoda.

Udobno opremljene sobe hotela imaju elegantno, ali toplo uređenje, besplatan WiFi i sjajan pogled. Tokom boravka možete besplatno koristiti računar sa internetom. https://www.hotel-bb.com/en/hotel/ljubljana-park

TA”Dolce Vita Travel”, Ul.27.Marta 19, TC”Radnički”lok.15,34000 Kragujevac.

 Licenca OTP 142/2021 kategorija A  od 27.10.2021 

Tel:034/355-665, tel/fax: 034/6100-401, office@dolcevitatravel.rs, www.dolcevitatravel.rs

Tags: