ISTANBUL-grad na dva kontinenta

Termin putovanja:

CENA:

1/1 soba – doplata 50eur (Mogućnost polaska putnika iz drugih gradova uz doplatu)

Istanbul-grad koji leži na dva kontinenta, Evrope i Azije. Uobličile su ga četiri civilizacije : grčka, rimska, vizantijska i
osmanlijska. Grad je podignut na mestu gde se susreću istok i zapad, a kroz svoju istoriju je ponosno nosio imena:
Vizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je megalopolis u kom živi i radi preko 17 miliona
stanovnika na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo
kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad.
Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

1. dan KRAGUJEVAC
Polazak grupe oko 18:00h iz Kragujevca sa parkinga kod hale Jezero. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.

2. dan ISTANBUL
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Zlatni rog, Taksim, Golden most. Silazak na Bosfor, Palata Dolmabahče… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan ISTANBUL
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Fakultativno: Obilazak Dolmabahče palate. U popodnevnim časovima fakultativno krstarenje Bosforom i odlazak do Vaseljenske patrijaršije. Slobodno vreme. Noćenje.

4. dan ISTANBUL
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak znamenitosti Istanbula u pratnji lokalnog vodiča – Plato Topkapi
( Dvorac Topkapi, Plava Džamija, Aja Sofija ). Slobodno popodne. U večernjim časovima odlazak u restoran na brodu sa
orjentalnom muzikom ( fakultativno ). Noćenje.

5. dan ISTANBUL
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativno izlet u aziski deo Istanbula sa posetom Prinčevom ostrvu ( u zavisnosti od vremenskih prilika ). Polazak za Srbiju oko 18:00h. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.

6. dan Kragujevac Dolazak u Kragujevac u jutarnjim časovima.

ARANŽMAN OBUHVATA:ARANŽMAN NEOBUHVATA:
• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• 3 noćenja sa doručkom u hotelu 3*
• panoramsko razgledanje Istanbula u pratnji lok. vodiča
• usluge pratioca grupe
• međunarodno putno zdravstveno osiguranje
• individualne troškove
• fakultativne izlete

NAČIN PLAĆANJA:

-40% prilikom rezervacije, ostatak do polaska
– 40% prilikom rezervacije, ostatak na jos 3 mesečne rate putem čekova ili administrativnom zabranom
– plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

FAKULTATIVNI IZLETI: ( cene fakultativnih izleta su podložne promeni ):
• Obilazak Dolmabahče palate – 25€ (cena obuhvata ulaznice za palatu i usluge vodiča. U obilazak nije
uključena poseta haremu.),
• Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata – 45€ (cena obuhvata ulaznice i usluge vodiča. U
obilazak nije uključena poseta haremu),
• Vaseljenska patrijaršija i Krstarenje Bosforom – 20€ (cena obuhvata obilazak patrijaršije, vožnju brodom i
usluge lokalnog vodiča),
• Tursko veče na brodu – 35€
• Azijski deo Istanbula sa posetom Prinčevskim ostrvima – 30€
Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 putnika.

Napomena: Za državljane Srbije koji nisu vakcinisani neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati. Test je potreban za sva lica starija od 6 godina.
U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg
linka:https://register.health.gov.tr/Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.
Napomena:
Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci od dana ulaska u R. Tursku. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R. Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Napomena za prtljag:
Prtljag putnika sme da sadrži isključivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobi. Cena doplate za svaki dodatni kofer ili veću kesu iznosi 20 eur.

ARANZMAN JE RADJEN NA BAZI 45 PLATIVIH PUTNIKA

TA”Dolce Vita Travel”, Ul.27.Marta 19, TC”Radnicki”lok.15,34000 Kragujevac

Licenca OTP 259/20, A – 20

Tel:034/355-665, tel/fax: 034/6100-401, office@dolcevitatravel.rs, www.dolcevitatravel.rs