KRUPAJSKO VRELO-MANASTIR MANASIJA-RESAVSKA PEĆINA-LISINE

KRSTARENJE DUNAVOM

SARAJEVO – ANDRIĆGRAD

OHRID – SVETI NAUM ( fakultativa ) -STRUGA- SKOPLJE

ZAPLOVIMO ZAJEDNO – JEZERO PERUĆAC

TREBINJE – MOSTAR( fakultativno) – HERCEG NOVI ( fakultativno)

ČAROBNA SRBIJA

SA OVČARA I KABLARA

TREBINJE – MOSTAR

JEDNA SASVIM, SASVIM NEOBIČNA ZEMLJA

ISTANBUL

DOŽIVI ZLATIBOR IZ DRUGE PERSPEKTIVE