TREBINJE – DUBROVNIK -MOSTAR

OHRID – SVETI NAUM ( fakultativa ) –STRUGA – SKOPLJE