TREBINJE – MOSTAR I SELO MRKONJIĆI – POPOVO POLJE – crkva Sv. Vasilija Tvrdoškog I Ostroškog ( fakultativa )

BUDIMPEŠTA NOVA GODINA

SARAJEVO ( fakultativno BLAGAJ i MOSTAR ) – ANDRIĆGRAD

NOVA GODINA BUDVA– SVETI STEFAN – KOTOR I TIVAT (fakultativno )

OHRID – SVETI NAUM(fakultativa) – TIRANA(fakultativa)- STRUGA – SKOPLJE