Ulcinjska rivijera

Svojim položajem Ulcinj zauzima krajnji južni dio Jadranskog primorja, a nalazi se u jugoistočnom dijelu Crne Gore. Južnim dijelom u dužini od 32,7 kilometara Ulcinj izlazi na Jadransko more, a istočnim dijelom Ulcinja protiče rijeka Bojana, koja je prirodna granica između Crne Gore i Albanije. Ulcinj leži na otvorenom moru, naspram Otrantskih vrata.

U istočnom dijelu Ulcinja nalaze se polja sa jezerima, močvarama, malim rijekama kao i duge pješčane plaže. U centralnom dijelu Ulcinja je Šasko jezero. Predio na kojem je grad nastao i na kojem se i dalje razvija veoma je brdovit, a taj predio čine podnožja brda Pinješ (108 m), Mendre (164 m) i Bijele Gore (289 m). Zapadno od Ulcinja nalazi se poznati primorski grad i crnogorska luka Bar. Na sjeveru Ulcinja prostire se primorska planina Možura (622 m), a iza nje je dio planinskog masiva Rumije. Najvisi planinski vrh je Kozjak (1 427 m nadmorske visine).

Sa blizu 20 km plaža, od toga 15 km finih pješčanih, sa preko 6000 h obradivog zemljišta, maslinjacima od oko 88.000 stabala, ljekovitim svojstvima pijeska, blata i mineralne sumporne vode, Ulcinj predstavlja respektabilan ekonomsko-turistički potencijal za razvoj svih vrsta turizma (elitnog, nautičkog i zdravstvenog) i poljoprivrede kao komparativne grane. Površina od 255 km2 koju čini Ulcinj sa okolinom, jedinstven je primjer nesvakidašnje ljepote: beskrajnih pješčanih plaža, azurno plavog mora, egzotike u netaknutom predijelu, splet rijeka, jezera, planina i bujne vegetacije.