Olympiada

Olympiada je malo turističko selo koje se nalazi na 15 kilometara od Stavrosa i poznato je po svojoj plaži Olimpijadi.