Hotel app Miramare

Nalazi se na 10m od plaže Paradiso i 900m od centra Neos Marmarasa.

Kompleks se sastoji od više zgrada-bungalova u prelepo uređenom dvorištu, kojim dominiraju palme, održavani travnjaci i cvetne aleje  

U svom sastavu ima izuzetno komforne studie za smeštaj dve ili tri osobe, i apartmane za smeštaj četiri do pet osoba. Najbliži supermarket je udaljen 70m od kompleksa.

Hotelski servis, promena posteljine i peškira na 3 (tri) dana.

SADRŽAJ HOTELA: Dvorište, recepcija, internet veza, ležaljke i suncobrani na plaži, restoran, parking prostor.

    • 1/2 studio – dva standardna ležaja
    • 1/3 studio – jedan francuski ležaj širine 160cm i jedan standardni ležaj
    • 1/4 app – jedan francuski ležaj širine 160cm u sobi za spavanje, a u dnevnoj sobi jedan standardni ležaj i sofa na razvlaženje.

SADRŽAJ STUDIA: Kuhinja (frižider, rešo sa dve ringle na struju, aspirator, posuđe i pribor), kupatilo, fen za sušenje kose, predviđeni broj ležaja, orman, noćni ormarić, toaletni sto sa ogledalom, TV, klima uređaj, terasa sa garniturom za sedenje.

SADRŽAJ APP: soba za spavanje, jedan ležaj na izvlačenje u kuhinjskom delu, kuhinja (frižider, rešo sa dve ringle na struju, sto za ručavanje, aspirator, posuđe i pribor), kupatilo (fen za sušenje kose), predviđeni broj ležaja, orman, noćni ormarići, toaletni sto sa ogledalom, TV, klima uređaj, internet veza, terasa sa garniturom za sedenje.

Termin20.05.30.05.09.06.19.06.29.06.09.07.19.07.29.07.08.08.18.08.28.08.07.09.17.09.
1/2 studio 95* 235 435 505 575 615 715 715 715 655 485 395 125*
1/3 studio 85* 285 455 525 595 665 775 775 775 675 505 405 110*
1/4 app99* 365 505 635 725 815 915 915 915 795 635 505 100*

NAJAM APARTMANA ZA 10 NODENJA. KORIŠDENJE KLIMA UREĐAJA BESPLATNO.

NAPOMENA ZA SMENE OZNAČENE ZVEZDICOM (*)
CENE OZNAČENE ZVEZDICOM (*) SU PO OSOBI I SADRŽE SMEŠTAJ I PREVOZ IZ NIŠA.

DOPLATA ZA PREVOZ IZ BEOGRADA 10 eur.
UMANJENJE ZA GOSTE KOJI NE KORISTE PREVOZ JE 20 eur.

PROGRAM PUTOVANJA:

1-2 DAN: Polazak sa ugovorenog odredišta dan ranije u odnosu na datume iz tabele, prema dogovorenoj satnici. Dolazak u Neos Marmaras u prepodnevnim satima. Smeštaj u ugovorene smestajne jedinice od 14:00h. Noćenje.

3-10 DAN: Slobodni dani za individualne aktivnosti, odmor, obilaske i izlete. Noćenje. /USLUGA PREMA PROGRAMU/

11-12 DAN: Napuštanje smeštajnih jedinica do 09:00h. Slobodno vreme do polaska autobusa. Polazak po dogovorenoj satnici. Dolazak u mesto polaska u ranim jutarnjim satima.

ARANŽMAN OBUHVATA: Najam studija za 10 nodenja/11 dana, troškove organizacije i usluge predstavnika agencije.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Autobuski prevoz, međunarodno zdravstveno osiguranje i individualne troškove.

POPUSTI I DOPLATE ZA DECU U STUDIIMA / APARTMANIMA:

-Jedno dete do 6 godina u zajedničkom ležaju – besplatno.

-U 1/3 studiju mogu boraviti najviše tri odrasle osobe i jedno dete do 6 godina. Dete od 6-12 god. kao četvrta osoba plada 8 eura dnevno i ima pomodni ležaj.

-U 1/4 apartmanu mogu boraviti najviše četiri odrasle osobe i jedno dete do 6 godina. Dete od 6-12 god. kao peta osoba plada 8 eura dnevno i ima pomodni ležaj.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobradaju, štrajkovi i slično).

NAPOMENA ZA PUTNE ISPRAVE:

-Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju ne ispravnosti i ne dobijanja individualne vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od aranžmana, te podleže troškovima otkaza prema Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

MOLIMO PROVERITE VAŽNOST VAŠIH PUTNIH ISPRAVA, NAROČITO DEČJE PASOŠE! ZA ULAZ U ZEMLJE EU POTREBNO JE DA PUTNA ISPRAVA

VAŽI 90 DANA NAKON POVRATKA SA PUTOVANJA.

PREVOZ:

Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, audio i video oprema).

Polazak iz Beograda dan uoči smene u 20:00h, sa parkinga u bloku 42 ul. Antifašističke borbe br.2., preko puta OTC-a.

Transfer iz Novog Sada, polazak sa parkinga Železničke stanice kod stare lokomotive.

Polazak iz Niša dan uoči smene sa parkinga hipermarketa kod Tempa u 23:00h. Polazak iz Leskovca dan uoči smene u 23:45h, sa parkinga kod Železničke stanice.

Povratak iz Neos Marmarasa poslednjeg dana boravka u 18:00h sa parkinga.

PUTNICI SU U OBAVEZI DA 2 DANA RANIJE PROVERE TAČNO VREME I MESTO POLASKA I POVRATKA, KAO I DA NA DOGOVORENO MESTO

POLASKA BUDU 15 MIN PRE UGOVORENOG VREMENA.

CENA PREVOZA:

-Cena prevoza u oba pravca za polazak iz Beograda (sa usputnim stanicama do Niša) za odrasle 60€, za decu do 12 godina 50€, u jednom pravcu 40€ za odrasle i 30€ za decu do 12 god. Doplata za transfer iz Novog Sada u oba pravca za odrasle 20€, za decu do 12 godina 15€.

-Doplata za transfer iz Novog Sada u oba pravca za odrasle 20€, za decu do 12 godina 15€.

-Cena prevoza u oba pravca za polazak iz Niša (sa usputnim stanicama do Bujanovca) za odrasle 50€, za decu do 12 godina 40€, u jednom pravcu 35€ za odrasle i 25€ za decu do 12 god.

-Deca do 2 godine – besplatno, ako ne koriste sedište. -Za spojene smene doplata za prevoz iznosi 50%. -Pladanje isključivo u dinarskoj protivvrednosti.

UPLATA 15 DANA PRE POLASKA.

NAPOMENA U VEZI PREVOZA:

-Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, realizuje prevoz sa drugom agencijom ili prevoznikom koji ima isti datum i mesto putovanja.

-Marš-ruta prevoza i transfera, mesta polazaka, pauza i vrsta vozila je isključivo u nadležnosti organizatora putovanja.

-Marš-ruta ne mora biti najkradim putem – direktno.-U slučaju manjeg broja od 8 putnika, organizuje se transfer do predviđenog mesta polaska. Način prevoza i transfera ne mogu biti predmet naknadnog prigovora i žalbe. Vremena (tj. vremenske razlike u odnosu na vreme polaska iz Leskovca) su okvirna i zavise od predviđenih pauza i usputnih stajanja u toku putovanja.

TOKOM SEZONE, MOGUDA JE PROMENA MESTA I VREMENA POLASKA.

MEĐUNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:

-Cena UNIQA međunarodnog zdravstvenog osiguranja za 11 dana boravka za odrasle iznosi 1.358 din., za decu do 18 god. 906 din., za lica starija od 70 god. 2.717 din., za porodična putovanja za 2 odrasle osobe i 1 dete 2.964 din., 2 odrasle osobe i 2 deteta do 18 god. 3.705 din.

UPLATA 15 DANA PRE POLASKA.

NAPOMENA U VEZI MEĐUNARODNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA:

-Za putnike koji imanju važedi (crveni) biometrijski pasoš, putno osiguranje nije obavezno, ali se preporučuje. Troškovi pregleda i lečenja u inostranstvu su izuzetno visoki. Na osnovu iskustva putnika iz zemalja okruženja, postoji mogudnost da granične službe tranzitnih i odredišnih zemalja zatraže polisu osiguranja na granici i nalože da se osiguranje kupi na licu mesta po znatno višim cenama nego u Srbiji.

-Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici radi kupovine polise.

REZERVACIJE:

Rezervacija je konačna uplatom avansa. Prilikom prijave putnik je u obavezi da odabere način pladanja.

Započeti način pladanje ne može se menjati naknadno.

NAČIN PLADANJA:

-Cene su izražene u evrima a pladanje se vrši isključivo u dinarima po prodajnom kursu BANCA INTESA AD. BEOGRAD na dan uplate, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34.

-Avans 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska.

-Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak odloženo, u jednakim mesečnim ratama (sa datumima 10. i 25. u mesecu) do 10.11.2017. god. deponovanjem čekova građana uz uvedanje ostatka aranžmana od 1% mesečno.

-Kreditnim karticama isključivo u TA “BRAVOTOURS” Leskovac.

-Potrošačkim kreditom, po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora o kreditiranju.

-U slučaju poremedaja na tržištu roba i usluga organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena na nepladeni deo aranžmana. Za upladeni deo aranžmana cena ostaje nepromenjena.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJNIH JEDINICA:

-Početak korišdenja studija – apartmana od 14:00h na dan dolaska a napuštanje studija – apartmana zadnjeg dana boravka u 09:00j. Higijenu u studijima – apartmanima gosti sami održavaju. Eventualne neispravnosti i nedostatke u studijima – apartmanima prijaviti odmah predstavniku agencije.

NAPOMENA U VEZI PREDSTAVNIKA AGENCIJE:

-Prvog dana boravka predstavnik agencije na info-sastanaku daje sve potrebne informacije, koje gostima mogu koristiti za vreme boravka ili za slučaj eventualne pomodi i mogudih fakultativnih izleta. Predstavnik agencije je obavezan da dočeka, isprati putnike i obilazi goste prema rasporedu ali to ne podrazmeva celodnevno i svakodnevno prisustvo.

-Molimo goste da u slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kakvog drugog problema, obaveste predstavnika agencije na info-sastanku prvog dana boravka. Reklamacije i primedbe za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku nede biti uvažene.

-U slučaju bilo koje incidentne situacije (krađe, tuče, saobradajne nezgode…) molimo goste da se direktno obrate nadležnim organima zemlje u kojoj su na odmoru. U ovim i sličnim situacijama predstavnik agencije je ovlašden samo da posreduje između gosta i nadležnog organa.

-Na vaučeru i na oglasnoj tabli u vili i u hotelu upisano je ime i kontakt telefon predstavnika agencije.

NAPOMENA O GARANCIJAMA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Organizator ima garanciju putovanja u visini 300.000 eur kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimično ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja po ugovoru o garanciji putovanja br. 0034/2016 od 25.01.2016. godine zaključen sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU „YUTA“ Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU

„YUTA“, 011/3228-686 i 011/3228-687 prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14, ili na mail garancijaputovanja@yuta.rs. polisa br. 300049816 od 25.01.2016. godine, Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odnosno, arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA „Bravotours“-a usaglašeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije kao i Opštim uslovima putovanja Udruženja turističkih agencija Srbije YUTA. Molimo sve putnike da pažljivo pročitaju OUP pre polaska na putovanje. Bravotours smatra da se putnik upoznao sa OUP i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *